Hållbarhet

Bellmans är certifierade enligt ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 samt innehar hållbarhetscertifikatet Fair Transport.

Kvalitet

På Bellmans strävar vi alltid efter att leverera den bästa kvalitén vi kan i det arbete vi utför. Vi tror därför på att se varje avvikelse som en förbättringsmöjlighet och att sätta upp tydliga kvalitetsmål med täta uppföljningar.

Kontakten med våra kunder är något vi prioriterar högt och vi mäter årligen kundnöjdheten genom att personligen ringa upp och samtala runt deras upplevelse av oss som samarbetspartner.

Miljö

Bellmans blev ISO-certifierat redan år 2000, vilket gör miljö- och klimatansvar till vår hemmaplan. Bellman Group har gemensamma policyer som vi självklart följer och som du kan läsa mer om på Bellman Group hemsida. Koncernen gör även en årlig hållbarhetsrapportering som en del i årsredovisningen. I hållbarhetsrapporteringen finns även ett gemensamt klimatbokslut för samtliga bolag.

Bellmans har, förutom koncernens miljömål, även egna miljömål. Exempelvis mäter vi miljöklasserna på de fordon och maskiner som används i verksamheten, inklusive våra underentreprenörer. Målen inför 2024 ligger på euro 6 för fordon och stegklass 4 för maskiner.

På begäran gör vi även Miljö- och emissionsrapporter till våra kunder.

Arbetsmiljö

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och en god arbetsmiljö är en förutsättning för att trivas och lyckas på jobbet. Vi ger därför tydliga direktiv om vilken utrustning som krävs i alla fordon och maskiner och kontrollerar att alla förare har rätt behörighet, skyddsutrustning och kunskap för arbetet. Att alla följer gällande lagar och föreskrifter är ett baskrav.

För att säkerställa att detta efterlevs gör vi kontinuerliga uppföljningar genom att bland annat kontrollera körkort, utföra skyddsronder och genomföra hastighetsmätningar ute på vägarna.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetcertifiering. Genom att vara certifierade inom hållbarhet vill vi på Bellmans visa att vi tar vårt ansvar inom trafiksäkerhet, klimat och arbetsmiljö och därigenom bidrar till en hållbar utveckling över tid.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.