Hållbarhet

Bellmans är certifierade enligt ISO-standarderna 9001, 14001, 45001

Kvalitet

Vi på Bellmans tror att vi alltid kan bli ännu bättre i vårt dagliga arbete. Genom mätningar och uppföljningar kan vi hitta saker som kan förbättras.

Kontakten med våra kunder är av största tänkbara vikt för oss. Därför prioriterar vi högt att alltid vara tillgängliga och vi ringer personligen upp alla våra kunder varje år och undersöker deras upplevelse av kontakten med oss.

Miljö

Bellmans blev ISO-certifierat redan år 2000, vilket gör miljö- och klimatansvar till vår hemmaplan. Bellman Group har gemensamma policys som vi självklart följer och som du kan läsa mer om på Bellman Group hemsida. Koncernen gör även en årlig hållbarhetsrapportering som en del i årsredovisningen. I hållbarhetsrapporteringen finns även ett gemensamt klimatbokslut för samtliga bolag.

Vi mäter miljöklassen på alla våra fordon en gång i kvartalet. Sista delen av 2020 låg våra lastbilar på 5,8 (målet är 6) och maskinerna på 3, 49 (målet är 3, 5) – och då målen ska vara uppnådda 2023 är vi på god väg att nå dit ännu tidigare!

Vi gör miljörapporter till våra kunder efter önskemål, så hör av dig om du vill ha statistik kopplat till dina hållbarhetsmål!

Arbetsmiljö

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och vi ger tydliga arbetsmiljörekommendationer till våra underentreprenörer om att ansvara för att alla förare och fordon har rätt skyddsutrustning samt följer trafiklagar, regler och föreskrifter.

Våra säljare gör slumpmässiga kontroller av våra fordon på fältet varje månad, där de inspekterar att utrustning och hjälpmedel finns. Eventuella fel rapporteras och åtgärdas.

Detta finns beskrivet i vår handbok för underentreprenörer.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.