Dokument och profilering

KMA-avdelningen ansvarar för registervården på Bellmans och hjälper er med kravdokument, profilering och annat administrativt. Vi är er även behjälpliga gällande farligt avfall, tillstånd, skyddsronder, behörigheter, utbildning mm.

KMA-avdelningen
Tel: 08-150090
Mail: dokument@bellmans.se

Profilering

Om du önskar profilera din/dina enheter kan du nedan se hur de skall se ut. Vid profilering kontaktas KMA-avdelningen för vidare information.